Op Hemelvaartsdag hebben wij als A-orkest en slagwerkgroep een concert gegeven in de tent van Vaasaqua.

Foto’s Fred Rijckenberg