Werving en opleiding

Werving

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, dat is de slogan waar ook het Vaassens Fanfare Corps zich aan vasthoudt. Om de continuiteit binnen de vereniging te waarborgen is het van belang jaarlijks nieuwe leerlingen/leden aan te trekken binnen de vereniging. De wervingscommissie organiseert dan ook jaarlijks enkele activiteiten waarmee ze potentiele leden een indruk geven van wat het is om bij het Vaassens Fanfare Corps te musiceren. Een van de activiteiten die de wervingscommissie op poten heeft gezet is het bezoeken van de basisscholen, waarbij blaasmuziek wordt uitgelegd. Daarnaast wordt tijdens het jaarlijkse Cavente Kinderdorp in Vaassen een stand ingericht waar kinderen verschillende instrumenten kunnen proberen te bespelen.

Opleiding

Nadat leerlingen hebben besloten om bij het Vaassens Fanfare Corps lid te worden om muziekles te volgen komt de opleidingscommissie aan bod. Aangezien het opleiden van leerlingen tot ‘goede’ muzikanten het doel van het Vaassens Fanfare Corps is, worden de muzieklessen verzorgd door conservatorium opgeleide docenten. Uiteraard staat hierbij het plezier in muziek maken altijd voorop! De docenten  bepalen samen met de opleidingscommissie de doorstroom van leerlingen. Binnen het Vaassens Fanfare Corps proberen we leerlingen zo snel mogelijk samen te leren muziek maken omdat dat ten eerste zeer leerzaam is maar ook erg gezellig. Daarom zal een leerling na enkele weken les al instromen in het leerlingenorkest op woensdagavond.

Contact

Postadres

Westerenkweg 13

8172 VT Vaassen

Telefoon

06 - 150 334 90

E-mail

info@vaassensfanfarecorps.nl
pr@vaassensfanfarecorps.nl