Vrienden

De Stichting vrienden van Vaassens Fanfare

Vaasens Fanfare Corps heeft een enthousiaste groep vrijwilligers die we nu kennen als de Vrienden van Vaassens Fanfare Corps.

In 1948 na de oorlog, stond het verenigingsleven van VFC op een laag pitje. In dat jaar werd door enkele mensen een financiële commissie in het leven geroepen. Deze commissie stelde zich tot taak de vereniging financieel te ondersteunen. Ook werd er in 1950 een wijkcommissie opgericht. De heren G. Bos, J. van Achterberg en L.G. Kers namen hiertoe het initiatief.

Na een paar jaar had de wijkcommissie meer vorm gekregen en had het een dagelijks bestuur waarin o.a. de heren L.G. Kers (voorzitter) en G.H.Scholten (penningmeester) zitting hadden. Niet lang daarna werd het bestuur gewijzigd, waarin G.H. Scholten voorzitter en G. Tijssen secretaris werden; de financiën deden ze gezamenlijk. De leden van deze wijkcommissie werden wijkcommissaris genoemd.

De wijkcommissarissen hebben diverse acties op haar naam staan. In het eerste jaar van haar bestaan al fl. 13.000,- schenken aan het VFC. Succesvolle acties van de wijkcommissie waren de kwartjes-actie, het diverse malen organiseren van een lunapark en het houden van bazars. Vanaf 1979 kent Vaassen de chocoladeletteractie. Ook hebben de wijkcommissarissen vanaf haar oprichting elk jaar de donateursgelden opgehaald. In 1998 werd de wijkcommissie omgezet in een stichting. De officiële naam is nu: Stichting “Vrienden van Vaassens Fanfare Corps”.

Van de gelden die de Stichting Vrienden van Vaassens Fanfare heeft ingezameld heeft het VFC op verschillende manieren

geprofiteerd. Het korps werd vier maal in nieuwe uniformen gestoken, voor het laatst in 2017. Daarnaast zijn diverse instrumenten,, een vaandel en 2 schellenbomen cadeau gedaan aan de muziekvereniging.

Wordt ook Vriend

De stichting Vrienden van VFC bestaat momenteel uit een groep van ongeveer 15 personen. Zij vergadering zo’n keer per jaar op dinsdag avond. Op deze avonden worden alle acties doorgesproken zoals de jaarlijkse potgrond actie, chocoladeletteractie en de kerstmarkt. Ook nieuwe ideeën komen ter tafel en behalve inspirerend zijn deze avonden ook gewoon gezellig.

Als u echt iets wil doen voor onze Vereniging maar muziek maken niet ( meer) bij u past sluit u dan aan bij onze Vrienden. Dat kan door te mailen naar: stichtingvriendenVFC@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op.

Het bestuur van de stichting Vrienden van VFC wordt momenteel gevormd door:

Voorzitter: Tina Kooijer

Secretaris: Jeanine van ’t Erve

Penningmeester: Loes Vergers

Contact

Postadres

Westerenkweg 13

8172 VT Vaassen

Telefoon

06 - 150 334 90

E-mail

info@vaassensfanfarecorps.nl
pr@vaassensfanfarecorps.nl