Historie

1906
1906

De oprichting van het Vaassens Fanfare Corps

Over de oprichting van het Vaassens Fanfare Corps is officieel weinig van bekend, dat wil zeggen er zijn geen officiële documenten gevonden die hier enige duidelijkheid in verschaffen. De aanwijzigen die wij moeten gebruiken vinden we in diverse krantenartikelen, die vaak vele jaren later geschreven zijn. Uit deze krantenartikelen weten we dat de heren H. Vels, B.Weterman, B. Mulder, J.H.B. Becking en J. Becking tot de oprichters behoorden. De drijvende kracht was evenwel J.H.B. Becking, die echter nooit in het corps heeft gespeeld.
1912
1912

concoursbezoek Apeldoorn

Bij de Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen is bij de aanmelding in 1912, als officiële oprichtingsdatum voor onze vereniging 20 juni 1906 opgeschreven. Uit krantenpublicaties van voor deze datum wordt echter al gesproken over onze fanfare, dus de vermoedelijke oprichtingsdatum ligt vóór 20 juni 1906. De eerste 14 muziekinstrumenten werden geleverd in juni 1906 door de fa. Ansingh & Co te Zwolle voor een bedrag van fl. 233,40. De eerste repetitie vond plaats op maandag 18 juni 1906 onder leiding van directeur A.F.A. Muth.

Het eerste concoursbezoek volgde op 6 augustus 1912 te Apeldoorn. Het corps behaalde met 21 punten een 2e prijs in de vierde afdeling. Men ging dat zelfde jaar nog een keer op concours in Epe. Men kwam zowel in de mars-wedstrijd als in de concert-wedstrijd uit. Na deze periode was het rustig met het bezoeken van concoursen. Dit was uiteraard ook afhankelijk van de algehele misére waarin Europa en dus ook Nederland zich bevond. Nieuwe impulsen vanuit de burgerij zorgde ervoor dat het corps begin jaren twintig weer uit een diepe dal omhoog kroop.

1925
1925

Vaassens Fanfare 1e afdeling

Vanaf 1925 tot 1935 ging men ieder jaar op concours, meestal deed men mee aan zowel de concert- als marsconcours. Vaassens Fanfare steeg op de muzikale ladder tot de 1e afdeling. Na deze succesvolle periode kwam er weer een moeilijke periode rond de Tweede Wereldoorlog. Maar Vaassens Fanfare Corps liet zich niet uit het veld slaan, want in 1948 te Vorden promoveerde het corps naar de afdeling “Uitmuntendheid”. Dat het corps een groot muzikaal potentieel had blijkt wel uit het feit dat men in mei 1953 al promoveerde naar de “Ere” afdeling en twee jaar later naar de “Vaandel” afdeling. De grootste muzikale succes kwam in 1963 V.F.C. behaalde toen voor de eerste keer in haar carriëre, de wimpel van de Nederlandse Federatie. Vol trots sloot Vaassens Fanfare Corps de begin jaren zestig af, maar muzikaal was het corps uitgeput. Vele leden hadden, na de indrukwekkende concours uitslagen en daarmee samenhangende muzikale inspanning, het corps verlaten. De lat, om nieuwe leerlingen toe te laten treden tot het corps, was muzikaal zo hoog gelegd dat er ook geen nieuwe aanwas meer bij het corps kwam. Men sloot een belangrijke periode van het corps af.

1967
1967

Een nieuwe start

Met de aanstelling van een nieuwe dirigent, Dick Veldhuis, begon het corps aan een nieuwe muzikale start. Men ging vrijwillig terug naar de laagste afdeling van de Nederlandse Federatie en men begon het corps opnieuw op te bouwen. Hoewel er wel bedenkingen waren tegen deze gang van zaken, weten we nu achteraf dat dit de enigste en juiste beslissing is geweest. In 1967 ging men met ongeveer 50 nieuwe leden in de jeugdopleiding van start. Dick Veldhuis werd in deze moeilijke taak bijgestaan door een aantal oude rotten in het vak, n.l. Jan Prins, Berend Hilberink en Gerrit Slaghuis. Op dit moment zijn er nog steeds een zestal leden van deze groep bij het corps. Ook deden de eerste dames met de start van dit jeugdorkestje de intrede in het corps. Eind 1969 was deze eerste groep klaar om volledig te integreren in het corps. Goede raad was duur en men besloot gelijk om in 1970 met een nieuw jeugdorkest te beginnen. Vanaf 1972 begon men weer met het bezoeken van concert- en marsconcoursen. En met succes, men klom weer omhoog in de muzikale ranglijsten.

1991
1991

Plotseling overlijden dirigent Dick Veldhuis.

Vele vernieuwingen zijn in de zeventiger en tachtiger jaren over het corps heen gekomen. We noemen buitenlandse muziekreizen, een eigen clubblad, gelegenheid optredens voor van alles en nog wat, zoals carnavalsoptochten, huldigingen, manifestaties, het Maarten van Rossumspel rondom kasteel de Cannenburgh, enzovoort. Eigenlijk was niets te dol, overal en iedereen kon een beroep doen op het Vaassens Fanfare Corps. De vereniging was in volle bloei, wat kon er nog mis gaan? Maar op 7 juni 1991 stond het gehele corps aan de grond genageld na de berichtgeving over het plotseling overlijden van onze dirigent Dick Veldhuis.

1991
1991

Verder naar de muzikale top

Op 2 oktober 1991 had dirigent Casper Braafhart zijn eerste repetitie met Vaassens Fanfare Corps. Casper klimt met het corps de muzikale trap weer verder op. In november 1993 nam het corps deel aan een concertconcours in Enschede en behaalde met 301,5 punten een 1e prijs + promotie naar de afdeling: “Uitmuntendheid”.

1995
1995

Bevrijdingsconcert 21 april

Ook Casper Braafhart zet de traditie voor wat betreft jeugdopleiding op inspirerende wijze voort. Zijn pedagogische aanpak spreekt iedereen erg aan en regelmatig mag het “grote”orkest leerlingen begroeten die volgens zijn jeugd opleidingscriteria zijn gevormd. Regelmatige concoursbezoeken leveren ondanks de vele jeugdleden, diverse eerste prijzen op. 1995 was voor Vaassens Fanfare corps een goed muzikaal jaar. Bij de herdenkingen en festiviteiten rondom de 50 jarige bevrijding van Vaassen, laat het corps zich geregeld zien en horen. Het absolute hoogtepunt was het bevrijdingsconcert op 21 april. De bevrijder van Vaassen, de Canadees Jean Marie Roger, was aanwezig bij dit muzikale hoogtepunt en deelde in de muzikale vreugde van Vaassens Fanfare Corps. Eind 1995 werd een tweede hoogtepunt door en voor Vaassens Fanfare Corps gerealiseerd, namelijk de eerste CD. Waarschijnlijk door de vele optredens van het corps rondom de bevrijdingsactiviteiten in 1995, werd de jaarlijkse uitvoering in februari 1996 bezocht door meer dan 600 belangstellenden. Op deze uitvoering werd de CD officieel aangeboden aan dhr. Ridderhof.

1996
1996

Een lang gekoesterde wens van V.F.C. in vervulling

Ook ging er in 1996 een lang gekoesterde wens van V.F.C. in vervulling. Deze keer eens niet een muzikale wens maar een fantastisch mooi boek over de geschiedenis van Vaassens Fanfare Corps met als titel “Vaassens Fanfare Corps, bijna een eeuw muzikaal lief en leed”. Dit boek geschreven door Wim Bröcker en met foto materiaal van Jan Prins, geeft in ongeveer 150 pagina’s een overzicht van, zoals Wim zelf omschreef: “muzikaal lief en leed”. Jarenlang was de basistekst al klaar alleen de uitgiftekosten waren zo hoog dat de vereniging dit risico niet kon nemen. Echter de sponsering van “Vaassen Flexibel Packaging”, gaf het corps zijn geschiedenisboek. Vele tekstfragmenten uit deze homepage zijn ontleent aan dit boek.

1999
1999

Millenniumconcert

In 1999 gaf het Vaassens Fanfare Corps een groot en massaal millenniumconcert. Dit concert werd georganiseerd, op het terrein van korfbalvereniging “Regio ’72”, door de VVV. Met name de voorzitter Wico Ankersmit was één van de grote animators. In de periode dat het corps bestaat, kunnen we ons niet herinneren dat we voor zoveel bezoekers hebben gespeeld, ongeveer 8000 personen. Na de overgang naar een nieuw millennium, gaat het corps in de eenentwintigste eeuw er weer vol tegen aan.

2002
2002

Op één na beste fanfare van Nederland

16 maart 2002 is voor de geschiedenis van het Vaassens Fanfare Corps een bijzondere dag. Op basis van het concoursbezoek van de fanfare in november 2001 in Enschede, waar het orkest 82.83 punten behaald in de afdeling “Uitmuntendheid”, mag de fanfare deelnemen aan het KNFM Topconcours voor orkesten in de basis- en middenklasse in het Musis Sacrum te Arnhem.

 

Het Vaassens Fanfare Corps behaald een totaalscore van 81.7, waarmee het orkest zich dat jaar de op één na beste fanfare van Nederland in de afdeling “Uitmuntendheid” mag noemen. Een prestatie van formaat.

2003
2003

In november 2003 volgt opnieuw een deelname aan een KNFM-concours, ditmaal te Enschede. Het Vaassens Fanfare Corps behaald een 1e prijs met 80.66 punten in de afdeling ‘Uitmuntendheid’.

2005
2005

Het concoursbezoek van het Vaassens Fanfare Corps wordt in november 2005, bekroont met een promotie naar de 2e divisie. Ditmaal nam de vereniging mee aan het concours in Hoogeveen, waarbij 85,08 punten werden behaald. De promotie naar de 2e divisie was een prachtige beloning voor de vereniging en werd dan ook groots gevierd.

2006
2006

Meer dan 100 jaar Vaassens Fanfare Corps

Meer dan 100 jaar Vaassens Fanfare Corps Een volgend hoogtepunt in de historie van het Vaassens Fanfare Corps is het 100 jarig jubilieum van de vereniging in 2006. Dit jubileum werd niet alleen gevierd in Vaassen, maar zelfs in het buitenland. De hele vereniging is op jubileumreis naar Oostenrijk geweest. Daar zijn een aantal concerten gegeven en zijn de onderlinge banden aangehaald. Daarnaast organiseerde het Vaassens Fanfare Corps tal van jubilieum activiteiten in Vaassen, waaronder de “VFC Music Night”. De fanfare kreeg hiermee haar eigen Night of the Proms in de Wieken, waar tal van prominenten aan deelnamen. Naast het optreden van viooliste Hester van der Vlugt, maakte één van Nederlands beste zangers allertijden Ben Cramer de avond tot een memorabele gebeurtenis.

2010
2010

1e prijs in de 2e divisie Fanfare

Het volgende muzikale toppunt volgt in 2010. Het orkest neemt deel aan het concours te Hoogeveen. Onder leiding van dirigent Joop Nijholt scoorde het Vaassens Fanfare Corps daar een 1e prijs in de 2e divisie Fanfare. Voor de vereniging was het, sinds de promotie in 2005, de eerste keer dat ze uitkwamen in de 2e divisie en mede daarom was het knappe prestatie.

2011
2011

Jubilieumreis Cochem

Na de jubilieumreis van het Vaassens Fanfare Corps in 2006, is besloten dat de vereniging iedere 5 jaar op jubileumreis gaat. Deze reis volgt dan ook in de zomer van 2011. Op dat moment viert de vereniging haar 105 jarig bestaan en daarom is het Vaassens Fanfare Corps neergestreken in Cochem (Duitsland). Een heel mooi weekend, waarbij het orkest onder andere een concert gaf aan de boulevard van Cochem. Daarnaast werd een dweilband battle georganiseerd tussen de jonge- en oude garde van de vereniging, tussen de wijnranken langs de Moesel. Tijdens deze jubilieumreis bleek des te meer hoe gezellig jong en oud met elkaar omgaan en dat de vereniging bloeiend is. 

2016
2016

Jubileumreis Schloss Bad Arolsen

De volgende jubileumreis in 2021 staat alweer gepland!

2022
2022

Jubileumreis Wernigerode

In 2022 heeft VFC haar, door corona uitgestelde jubileumreis gemaakt naar Wernigerode in de Härz (Duitsland). VFC daar een concert gegeven bij het historische stadhuis. Op de terugweg naar Vaassen hebben wij in Bad Rothenfelde tijdens het “Salzfest” een 2e concert gegeven.

Contact

Postadres

Westerenkweg 13

8172 VT Vaassen

Telefoon

06 - 150 334 90

E-mail

info@vaassensfanfarecorps.nl
pr@vaassensfanfarecorps.nl