Het eerste muziekstuk dat beoordeeld zal worden door de jury is Elegy I ‘Jealousy’ van Jacob de Haan. Elegy I ‘Jealousy’ werd genoemd naar het gelijknamige gedicht van John Donne. Deze dichter schreef een hele reeks elegieën, elk met een eigen thema. Jaloezie (Jealousy) roept een hele rij emoties op. Van teleurstelling, treurnis en verdriet tot boosheid en woede. Componist Jacob de Haan liet zich daartoe inspireren door drie verschillende kunstuitingen: het gedicht van John Donne, een schilderij van Edvard Munch ‘Jaloezie in de tuin’ en een oud chanson van de 16e eeuwse componist Pierre Certon ‘je ne l’ose dire’. Dit chanson vormt de basis van deze compositie en komt in diverse vormen terug. Het schilderij van Edvard Munch laat een geëmotioneerd gezicht zien van de afgewezen minnaar op de voorgrond en een verliefd stel op de achtergrond. Zeker in het langzame middendeel is de opgeroepen emotie duidelijk te horen. Het stuk werkt naar het einde toe door middel van veel afwisseling van waanzin en woede en eindigt in een grootse climax, waarin de hoofdmaten van het chanson nog eenmaal in volle glorie klinkt. Het is Jacob de Haan goed gelukt om alle emoties die bij jaloerse gevoelens horen muzikaal te verklanken!
Volgende week krijgen jullie de toelichting over ons laatste muziekstuk dat wij ten gehore zullen brengen op het muziekconcours op 25 november 2023 in Zutphen.