Gerda Krijgsman heeft ruim 20 jaar in het bestuur van VFC gezeten. Ze neemt afscheid van haar bestuurstaken, maar blijft zich inzetten voor de “Stichting Vrienden VFC”, Lief en Leed en het uniformbeheer.

Ze blijft in een andere rol betrokken bij VFC.

Vanavond kreeg ze van de voorzitter Carel Tijssen een bloemetje en een bon voor al haar inzet in al die jaren in het bestuur.