In Shapes, van de Nederlandse componist Harrie Janssen, staat de kunstbeweging ‘De Stijl’ centraal. In elk deel van deze dynamische compositie wordt de focus gelegd op een kunstenaar uit deze beweging.
Het eerste deel gaat over Piet Mondriaan. Hij schilderde ‘New York Boogie Woogie’ wat voor zijn stijl zeker frivool is te noemen. De componist heeft in dit deel tevens het verschil tussen de beginperiode en de latere werken van Piet Mondriaan in muziek willen vangen. Dit heeft geresulteerd in syncopische ritmiek, hoekige thematiek en muzikale contrasten. Het laat ook duidelijke de levendige ‘American way of life’ horen.
Theo van Doesburg geeft invulling aan het tweede deel met zijn schilderij ‘Composition in Black and White’. Dit schilderij kenmerkt zich door zwarte lijnen op een witte achtergrond en laat veel ruimte voor fantasie. Dit contrast wordt muzikaal vertaald naar een afwisseling van heldere en donkere klankkleuren.
In het derde deel wordt de Russische kunstenaar El Lissitzky, wie zijdelings bij de beweging betrokken was, in het licht gezet. Het schilderij gaat over de strijd tussen de Bolsjewieken en de Mensjewieken. Een kort motief van maar 2 noten en ondersteund door de dreigende klanken van de trombones geven de dynamiek en dreiging weer. Dit deel eindigt met een triomfmars die de overwinning van het goede op het kwade laat horen. Een reis naar het licht!
Zijn jullie nieuwsgierig geworden naar hoe de muziekstukken zullen klinken? Kom dan luisteren op één van onze try-out concerten. Het eerste Try-out concert vindt plaats op zondagmiddag 29 oktober om 14.00 uur in ‘de Brink’ in Loenen. Dit Try-out concert is in samenwerking met Muziekvereniging Klarenbeek. Hopelijk tot ziens in Loenen!