VFC in een nieuw jasje gestoken! 🧥

Naast het gewone uniform zullen wij op bepaalde gelegenheden in deze jas optreden.
Spot u ons binnenkort in onze nieuwe jas? 🎶